Stress

Als je ergens van schrikt zijn er 3 reflexen. Vluchten, vechten of bevriezen. Deze reacties hebben allemaal een functie, ze zorgen ervoor dat je veilig bent. Sterker nog, ze hebben je je hele leven veilig gehouden. De energie van zo’n stress reactie blijft vaak achter in het lichaam. Opgehoopte adrenaline. Deze energie wil gevoeld worden en eruit! Dieren doen dit zelf, gaan trillen en laten de spanning los. Wij mensen zetten ons schrap en daarmee de adrenaline vast in ons lijf.

“Praktijkvoorbeeld: Een cliënte ligt op de behandeltafel en haar lichaam begint opeens spontaan te trillen. Ze herinnert zich een val van de trap van jaren geleden. Deze spanning komt er opeens uit!”