Algemene voorwaarden retraite

Algemene voorwaarden deelnemers retraite

 1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden en de aanbetaling.
 2. Inschrijving is pas definitief nadat er een aanbetaling van €445,- euro is gedaan. Hiermee is je plek in de groep gereserveerd. Het volledige bedrag van de retraite dient uiterlijk op 1 augustus 2024 bij ons binnen te zijn.
 3. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid.
 4. Het afzien van deelname aan de retraite geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op terugbetaling.
 5. Als deelnemers besluiten zich vrijwillig terug te trekken dan hebben zij geen recht op terugbetaling. Is het vanwege ziekte of overlijden van naaste familie, dan dient de annulering verhaald te worden op de annuleringsverzekering.
  Gemaakte reiskosten worden niet vergoed.
 6. Indien de deelnemer niet in staat is de door haar geboekte retraite bij te wonen, is in de plaats stelling in overleg mogelijk.
 7. De organisatie heeft het recht de retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de begeleiders of overmacht.  Gevallen van overmacht waardoor de retraite van onze kant geen doorgang kan vinden geeft recht op restitutie met aftrek van reeds gemaakte kosten a €125,-.
 8. Alle deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering. Mocht de retraite door omstandigheden aan de kant van ons niet doorgaan. Zie punt 7.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. De organisatie zal zorg dragen voor een goed en ordelijk verloop van de retraite.
 2. Deelname aan een cursus of retraite is geheel op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt via wisewomenretraite@gmail.com. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

MEDISCHE DISCLAIMERS

 1. De activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd en geef het aan als je je inschrijft.
 2. Meldt voorafgaande altijd aan de begeleider als je een lichamelijke klacht hebt waardoor je niet mee kunt doen. Mogelijk kan de begeleider het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
 3. De deelnemer wordt dringend verzocht te melden bij de begeleiders of hij/zij onder behandeling is bij een psycholoog, psychiater of andere therapeut. Ook gebruik van medicijnen zoals antidepressiva dient te worden gemeld.
 4. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

WIJZIGINGEN IN PROGRAMMERING RETRAITE

 1. De organisatie heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retraite, bijvoorbeeld wanneer een docent wegens ziekte of andere omstandigheden de workshops niet (meer) kan verzorgen.
 2. De waarden zijn: respect, waardering, begrip, acceptatie, compassie, liefde en wijsheid. Wij verwachten dat elke deelnemer zich hier aan houdt.
 3. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. De organisatie is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
 4. Wij zijn zuinig op deze Aarde. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 5. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of de begeleiding niet opvolgen, kunnen uit de retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.
 6. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de cursus of retraite uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de organisatie en de deelnemers.
 7. Neem bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met ons op via wisewomenretraite@gmail.com.