Privacybeleid

Cranio Purmerend neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de cliënt) op een veilige manier verwerken en gebruiken. Voor vragen kun je altijd contact opnemen via het contactformulier.

Als nieuwe cliënt in mijn praktijk vraag ik je bij de intake onderstaande informatie ter kennisneming te ondertekenen:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
 • Voor het gebruik van een nieuwsbrief waar je je ten alle tijde voor uit kunt aan- en afmelden.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Verzekeringsnummer & zorgverzekeraar
 • Datum van de behandeling
 • Korte omschrijving van de behandeling
 • Prestatiecode betreffende de behandeling
 • Kosten van het consult

PRAKTIJKSOFTWARE
MijnDiAd wordt gebruikt om cliëntgegevens in vast te leggen. Met MijnDiAd is een een verwerkersovereenkomst afgesloten. Hierin zijn de verplichtingen m.b.t. de verwerking van de persoonsgegevens tussen Cranio Purmerend en MijnDiAd vastgelegd. Daarnaast is hierin een geheimhoudingsplicht opgenomen.

WEBSITE
Mijn website/Wordpress maakt geen gebruik van cookies en er worden geen gegevens van gebruikers opgeslagen.

Mocht je na dit alles nog vragen hebben, neem dan contact op via het contactformulier.

Purmerend, laatste update: 15 december 2023