Cranio

De kracht van aanraking & stilte

Aanraken verbindt, troost, geeft stevigheid, verzacht, is nabijheid. Aanraken is een eerste levensbehoefte waarmee je elkaar erkenning, herkenning en aandacht geeft. Door aanraking maak je meer antistoffen aan, krijg je een betere lichamelijke weerstand en herstel je sneller.

Stilte nodigt je uit om te voelen. Als we de woorden stoppen, de beelden stilzetten, de verhalen laten rusten, scheppen we ruimte voor wat er echt toe doet. Dat wat niet met woorden te vertellen valt, maar slechts te voelen met je hart. Stilte laat je weer naar jezelf luisteren.

Cranio = Aanraking + Stilte

Ik geloof
dat ik geen groter geschenk
kan ontvangen
dan door de ander
te worden gezien
te worden gehoord
te worden begrepen
en aangeraakt.

Het grootste geschenk
dat ik kan geven is
de ander te zien
te horen, te begrijpen, aan te raken
wanneer dat gebeurt
voel ik
dat er contact is gelegd.

Virginia Satir